پالیسۍ او طرزالعملونه

مهرباني وکړئ لاندې ومومئ، زموږ د وروستي، تازه پالیسیو او طرزالعملونو کاپي. که تاسو د ښوونځي د پالیسیو او طرزالعملونو په اړه نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ نو مهرباني وکړئ د ښوونځي دفتر سره اړیکه ونیسئ.

د خوندیتوب پالیسۍ

د معلوماتو امنیت پالیسۍ

د روغتیا او خوندیتوب پالیسۍ

مالي او اداري پالیسۍ

د نصاب پالیسۍ