اونۍ 15

دا د زده کړې فعالیتونه د چاپ وړ دي. په هرصورت که تاسو پرنټر نلرئ دوی  په کاغذ بشپړ کیدی شي،  په نوټ بوک کې یا په ساده ډول د خپل ماشوم سره د خبرو اترو له لارې. د فعالیتونو بشپړولو لپاره ټولې سرچینې د دې پاڼې په اسنادو کې دي.

استقبال

یو کال

انګلیسي

ریاضی

دوهم کال

انګلیسي

ریاضی

دریم کال

انګلیسي

ریاضی

څلورم کال

انګلیسي

ریاضی

پنځم کال

انګلیسي

ریاضی

شپږم کال

انګلیسي

ریاضی